EN DE ES FR PL RU TR HU

Prawo gospodarcze

 • zakładanie spółek i działalności gospodarczej
 • bieżąca obsługa spółek i działalności gospodarczych
 • przygotowywanie i obsługa posiedzeń organów spółek
 • sporządzanie projektów umów lub statutów i regulaminów spółek
 • zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • organizacja walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe
 • likwidacja i upadłość spółek
 • windykacja i dochodzenie roszczeń
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • reprezentacja w postępowaniu elektronicznym