EN DE ES FR PL RU TR HU

Prawo zamówień publicznych

  • doradztwo zamawiającym oraz wykonawcom
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz przed Sądem i Krajową Izbą Odwoławczą