EN DE ES FR PL RU TR HU

dr Mateusz Woiński

radca prawny

m.woinski@chroscik.pl

DOŚWIADCZENIE

  • Stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo (2013) uzyskał w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy „Prawnokarne aspekty zwalczania rasizmu i ksenofobii a wolność słowa”, opublikowanej w formie monografii pod tytułem „Prawnokarne aspekty zwalczania mowy nienawiści” (2014)
  • W latach 2012-2014 pracownik II Zespołu Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Obszar jego praktyki i zainteresowań naukowych obejmuje prawo karne i postępowanie karne, prawo karne skarbowe, prawo karne gospodarcze, a także prawa i wolności człowieka i obywatela, ze szczególnym uwzględnieniem swobody wypowiedzi

 

WYKSZTAŁCENIE

  • Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki; odbył staże badawcze m.in. w Instytucie Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy). Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych

 

ORGANIZACJE

  • Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego
  • Od 2013 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego
  • Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie