EN DE ES FR PL RU TR HU

Włodzimierz Krzysztof Chróścik

radca prawny

kancelaria@chroscik.pl

DOŚWIADCZENIE

 • od 2006 roku prowadzi Kancelarię Radców Prawnych
 • specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego
 • ekspert w dziedzinie prawa spółek, w tym funkcjonowania organów oraz ich odpowiedzialności
 • doradca w zakresie zawiązywania spółek, prawnych aspektów ich działalności operacyjnej, a także spraw korporacyjnych, w tym sporów korporacyjnych
 • doświadczony pełnomocnik w procesach sądowych, w szczególności w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • posiada duże doświadczenie w zarządzaniu i bezpośrednim nadzorze nad spółkami, zdobyte w wyniku zasiadania w radach nadzorczych oraz zarządach spółek
 • w praktyce zawodowej wykorzystuje osobiste doświadczenie biznesowe, które pomaga w lepszym zrozumieniu potrzeb klientów
 • autor opracowań z zakresu prawa handlowego i postępowań spornych

 

WYKSZTAŁCENIE

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo (2000 r.)
 • absolwent podyplomowych studiów menadżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2012 r.)
 • w 2005 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

 

ORGANIZACJE

 • od 2007 r. członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (VII i VIII kadencji) oraz Koordynator ds. informatyzacji
 • od 2010 r. Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • od 2010 r. do 2016 r. Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Przewodniczący Komitetu ds. Nowych Technologii
 • od 2012 r. Sekretarz Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych
 • od 2013 r. Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • od 2014 r. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • Od 2016r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Warszawskiego